Aanbod

Woonzorgcentrum Lindelo is een modern aangepast verzorgingstehuis, gericht op de begeleiding van matig tot zwaar zorgbehoevende ouderen.  Wij trachten een warmmenselijke leef- en woonomgeving aan te bieden aan 150 senioren, waarvan 120 personen met dementie én 30 lichamelijk zorgbehoevenden.(foto)

Daarnaast beschikt Lindelo over 5 kamers kortverblijf waar bewoners gedurende een korte periode kunnen worden opgevangen.