Kortverblijf

De kamers  voor kortverblijf  richten  zich op de tijdelijke opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen.

Gedurende een vooraf vastgestelde periode  kan een oudere in kortverblijf van dezelfde zorg-en dienstverlening genieten als binnen het woonzorgcentrum.

In tegenstelling tot een vast verblijf kan een kortverblijf slechts worden aangevraagd voor een duur van maximum 90 dagen per jaar waarvan maximum 60 dagen opeenvolgend.

Het kortverblijf mag NIET aanzien worden als aanloop tot een definitieve opname in een rusthuis, maar heeft tot doel:

de zorgbehoevende extra ondersteuning te geven op momenten dat dit nodig  is.

de mantelzorger tijdelijk te ontlasten (tijdens een vakantie, bij ziekte, behoefte aan rust, enz);
aangepaste huisvesting, gebruikelijke gezins- en huishoudelijke zorg, hygiënische en verpleegkundige zorg, (re)activering en psychosociale ondersteuning, animatie en sociale netwerkvorming te voorzien;
het aanbieden van crisisopvang.

 

De dagindeling voor de bewoners van het centrum van kortverblijf sluit aan met deze van de rusthuisbewoners.

De dagprijs bedraagt momenteel 66.29 euro.

Hierin zit vervat:
- verpleegkundige en paramedische zorgen
- incontinentiematerialen
- algemene voeding, alle dranken en dieetvoeding
- haartooi en voetverzorging
- animatie en uitstappen

Zijn niet vervat in de dagprijs
- dokterskosten
- apotheekkosten
- externe consultatie en onderzoeken
- ziekenhuisfacturen
- ziekenvervoer
- mutualiteitbijdrage
- persoonsgebonden uitgaven