Wachtlijst

Lindelo biedt momenteel plaats aan 120 personen met dementie en 30 lichamelijk zorgenbehoevende personen. Dit maakt dat er twee wachtlijsten zijn: één voor elke doelgroep. Het wachtlijstenbeheer gebeurt door de sociaal werker, gesteund door een opnameteam.

Met betrekking tot een opname wordt in eerste instantie voorrang gegeven aan inwoners van Lille en Kasterlee. In tweede instantie aan de bewoners van de service-flats van het OCMW-Vorselaar en ten derde aan de patiënten van het Sint-Elisabethziekenhuis van Herentals. Naast de datum van inschrijving op de wachtlijst is ook de graad van zorgbehoevendheid mede bepalend voor de rangorde van opname.

De lengte van de wachtlijst varieert sterk in de tijd. Voor meer concrete informatie neemt U best contact met onze sociaal medewerker:

Machteld Wuyts: machteld.wuyts@lindelo.be