Kostprijs

Permanent verblijf en kortverblijf

De dagprijs bedraagt momenteel 61,64 euro.


Hierin zit vervat:
- verpleegkundige en paramedische zorgen
- incontinentiematerialen
- algemene voeding, alle dranken en dieetvoeding
- haartooi en voetverzorging
- wassen en herstellen van kleding alsook droogkuis
- animatie en uitstappen


Zijn niet vervat in de dagprijs
- dokterskosten
- apotheekkosten
- externe consultatie en onderzoeken
- ziekenhuisfacturen
- ziekenvervoer
- mutualiteitbijdrage
- persoonsgebonden uitgaven
- voor de aankoop van handdoeken, washandjes en zakdoeken zal  éénmalig 50 euro worden aangerekend op de factuur van de maand van opname.

 

 Dagopvang

De prijs voor dagopvang bedraagt op dit moment 24,23 euro per dag. 

Dagopvang  kan enkel van maandag tot vrijdag tussen 8.00 h. en 19.00 h..
In de dagprijs voor dagopvang zit hetzelfde vervat met uitzondering van:
- paramedische zorgen
- haartooi en voetverzorging
- wassen en herstellen van kleding alsook droogkuis