Op welke doelgroep is de begeleiding en verzorging van wzc Lindelo afgestemd?

Woonzorgcentrum Lindelo richt zich uitsluitend naar de begeleiding en verzorging van personen met dementie en / of lichamelijk zorgbehoevenden. Dat wil zeggen kandidaat-bewoners die voldoen aan de criteria van categorie B, C,Cd of D in het kader van de Katzschaal.

terug