Hoe gebeurt de financiële afrekening?

De opnameovereenkomst, de interne afsprakennota en de waarborgstelling worden volledig met iedere bewoner en / of zijn / haar familie doorgepraat voor de opname. We wensen hierover zo duidelijk mogelijk alle vragen te beantwoorden.

Indien u dat wenst, kan onze maatschappelijk werker u bijstaan in het onderzoek naar de toewijzing van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, dat u wordt toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken op basis van de zorgbehoevendheid én inkomen. Bijkomend ontvangt iedere bewoner Ä 130 per maand via de zorgverzekering.

Maandelijks krijgt de bewoner of de aangeduide contactpersoon, die voor de betaling instaat, een duidelijke afrekening. Op deze rekening wordt het aantal dagen van de voorbije maand aangerekend aan de medegedeelde dagprijs, die door het Ministerie van Economische Zaken is goedgekeurd, alsmede alle persoonlijke uitgaven die op verzoek van de bewoner werden verricht. (bvb.: aankoop van kledij, betalen van belastingen, opvragen van leefgeld, onkosten familiefeestjes enz.). Ook de dokterskosten, de medicatiekosten en de hospitalisatiekosten worden maandelijks meegerekend.

terug