Mag een bewoner zijn /haar huisdokter houden of zelf aanduiden?

De bewoner kiest, totaal vrij, de huisarts die hem/haar begeleidt. Het oproepen gebeurt door de verpleegkundige, naargelang de noodwendigheden. De huisartsen overleggen samen met de verantwoordelijken of met de dienstdoende verpleegkundigen. Bewoners en familieleden kunnen ten allen tijde alle zaken die men over de gezondheid wilt weten, met de desbetreffende geneesheer bespreken.

Medische aangelegenheden staan in ons huis mede onder toezicht van onze raadgevend en coördinerend arts Dr. Inge Roes.

terug