Hoe verloopt een opname in het woonzorgcentrum?

Na een eerste bezoek of gesprek met de verantwoordelijke van de sociale dienst, krijgt de kandidaat-bewoner en / of familie een rondleiding door het huis. Eens het moment van opname aangebroken, wordt een concreet opnametijdstip afgesproken.

De verantwoordelijke van de sociale dienst en de desbetreffende afdelingscoördinator verwelkomen de nieuwe bewoner, vergezeld van familieleden of vrienden, op de nieuwe afdeling.

Terug