Is het mogelijk om in Lindelo mijn stage te doen?

Lindelo heeft een samenwerkingsovereenkomst met diverse opleidingsinstellingen. In dit kader biedt onze instelling aan vele studenten de mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende opdrachten, die een woonzorgcentrum dient te vervullen: verpleging, verzorging, logistiek werk, het bereiden van maaltijden, interieurzorg, kinesitherapie, ergotherapie, administratie en onthaal, maatschappelijk werk, ...

Lindelo streeft ernaar om de studenten een aangename leeromgeving aan te bieden, waar er ruimte is voor de ontwikkeling van persoonlijke kennis, sociale vaardigheden en professionele deskundigheid.

Uiteraard kunnen ook individuele stageaanvragen vanuit opleidingen waarmee we (nog) geen samenwerkingsovereenkomst hebben, bekeken worden.

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de verzorgingssector tracht Lindelo mee te werken aan diverse wetenschappelijke onderzoeken en studies. Dit kan variëren van interviews, naar schriftelijke bevragingen tot het begeleiden van thesisopdrachten.

terug