Ik sta op de wachtlijst maar een vrije plaats komt wat te vroeg. Verschuift mijn naam dan weer naar het einde van de wachtlijst?

Wanneer U wordt gecontacteerd met de melding van een vrije kamer, terwijl een opname nog niet aan de orde is, kan men steeds opteren nog even te wachten. U behoudt hierbij de eerste plaats op de wachtlijst, tenzij men zelf aangeeft dat men langere tijd wilt afwachten

terug