Aangename werksfeer

Zowel het bestuur als de directie wensen een aangename werksfeer te garanderen binnen Lindelo.
Men tracht dit te bewerkstelligen door een aanvaardbare werkdruk te creëren via teams van gemiddeld vijf medewerkers verpleging/verzorging die instaan voor een groep van 31 bewoners.  Ook tijdens de nachtdiensten wordt dit doorgetrokken met een team van vier medewerkers voor een groep van 155 bewoners.

Daarnaast wordt het verplegend en verzorgend personeel bijgestaan door een groep van animatoren, ergotherapeuten en kinésisten.  Ten slotte wordt de inzet van onze vrijwilligers bijzonder gewaardeerd, zowel door het personeel als door de directie.

Terug