Is het mogelijk om in Lindelo mijn stage te doen?

Lindelo heeft een samenwerkingsovereenkomst met diverse opleidingsinstellingen. In dit kader biedt onze instelling aan vele studenten de mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende opdrachten die een woonzorgcentrum dient te vervullen: verpleging, verzorging, logistiek werk, het bereiden van maaltijden en diëten, interieurzorg, kinesitherapie, ergotherapie, administratie en onthaal, maatschappelijk werk,...
Lindelo streeft ernaar om de studenten een aangename leeromgeving aan te bieden, waar er ruimte is voor de ontwikkeling van de persoonlijke kennis, sociale vaardigheden en professionele deskundigheid.

Uiteraard kunnen ook individuele stageaanvragen vanuit opleidingen waarmee we (nog) geen samenwerkingsovereenkomst hebben, bekeken worden.

Voor meer informatie of stageaanvraag neemt u best contact op met onze verantwoordelijke bewonerszorgen  Els Bydekerke   els.bydekerke@lindelo.be