Voor onmiddellijke indiensttreding zijn wij op zoek naar:

Ergotherapeut (m/v) - vervangingsovereenkomst - voltijds

De ergotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair team en heeft als opdracht alle ergotherapeutische mogelijkheden te benutten teneinde een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken in het welzijn of genezingsproces van onze bewoners.

Als ergotherapeut staat u in voor het kwalitatief welzijn van de bewoner op fysisch, cognitief en sociaal vlak.  U streeft enerzijds naar het verbeteren of behouden van de zelfredzaamheid van de bewoners en anderzijds naar een optimale comfortzorg bij de bewoners waar verbetering niet meer mogelijk is.

ADL-training, ADL-observaties, individuele therapie en groepsactiviteiten zijn grotendeels de taken van de ergotherapeut.  Hij/zij maakt deel uit van de werkgroep ergonomie en geeft zo ook advies rond hulpmiddelen, hef- en tiltechnieken en positioneren naar het zorgteam toe.

Als ergotherapeut staat u ook in voor het rolstoelbeleid op de afdeling.

Wij bieden:

voltijdse vervangingsovereenkomst

werkrooster: maandag t/m vrijdag 7u30 - 16u

aangename werksfeer

loon volgens barema, i.f.v. anciënniteit en diploma

permanente vormingsmogelijkheden

fietsvergoeding of sociaal abonnement

uitstekende verlofregeling 

Wij vragen:

diploma in de ergotherapie

kennis van ergotherapeutische handelingen: ADL-training/observaties, PDL, relaxatiebaden, begeleiden van groepsactiviteiten, geven van individuele therapie

kennis van tilhulpmiddelen en rolstoelen

u heeft een belevingsgerichte attitude

u bent leergierig en kan nieuwe kennis integreren in de organisatie

u bent bereid en bekwaam tot echte samenwerking

u heeft zin voor verantwoordelijkheid

Interesse?

online solliciteren

Solliciteren per e-mail/brief:

maarten.smans@lindelo.be

t.a.v. Smans Maarten, Kerkplein 20 - 2275 Lille