Jobstudent maaltijdbegeleiding - paasvakantie - 30u/week

U vervangt de maaltijdbegeleid(st)er of huismoeder(vader) en u heeft als opdracht het verzorgend en/of verpleegkundig personeel te ondersteunen bij het maaltijdgebeuren.

Uw taak bestaat eruit om bewoners te helpen bij de maaltijden en dit zowel bij de voorbereiding, het eigenlijke eetgebeuren als bij de nazorg. Dit alles zal gebeuren in volstrekte eerbied voor de eigen wil en de zelfredzaamheidmogelijkheden van de bejaarde resident.

Wij bieden:

 studentenovereenkomst van 2 april t/m 14 april

 aangename werksfeer

 loon volgens barema

 fietsvergoeding of sociaal abonnement

Wij vragen:

 u volgt de opleiding verpleging, verzorging of logistiek assistent

 u kan zowel zelfstandig als in team werken

 u bent minstens 18 jaar oud bij aanwerving

 u bent bereid weekends te werken

Interesse?

online solliciteren

per brief: wzc Lindelo - t.a.v. Smans Maarten - Lindelostraat 10 2275 Lille