Wie zijn we?

Vzw Lindelo is opgericht in 1978 met als kernopdracht 'ouderenzorg ~ zorg voor mensen'

 In 1982 is het woonzorgcentrum geopend, oorspronkelijk voor 90 bewoners.   Door de tijd heen is de dienstverlening verder uitgebouwd, steeds gestoeld op een sterke visie.  Hierbij staan volgende kernbegrippen centraal:


- De bewoner als centraal gegeven
- Focus op 'leven', 'wonen' en 'zorg'
- Streefdoel is excellente kwaliteit
- Huiselijke inrichting de ganse infrastructuur
- Sterke betrokkenheid van de naaste familie
- Hoge personeelsbezetting met gedreven, enthousiaste en deskundige medewerkers
- Aandacht voor een goeie begeleiding van studenten / stagiaires
- Dagelijkse ondersteuning door diverse vrijwilligers
- Financiële transparantie dmv 'all-inprijs'
- Diverse samenwerkingsverbanden met lokale actoren en regionale zorgverstrekkers
- Sociaal geëngageerde bestuurders, die vrijwillig zetelen vanuit een concrete expertise


Vandaag beschikt Lindelo over een volledig gerenoveerde infrastructuur, aangepast voor matig tot zwaar zorgbehoevende senioren.  Op de Lindelocampus heeft het OCMW bejaardenwoningen en serviceflats gebouwd.  Tevens is er een opleidingscentrum van HIVSET + 'de Spiegeling' gevestigd.