Onze MISSIE

Wij, personeel, directie en bestuur van WZC-Lindelo, willen een warmmenselijke leef- en woonomgeving aanbieden aan matig tot ernstig zorgbehoevende ouderen uit de regio Kempen.

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners, vanuit een belevingsgerichte visie.  Met de familie trachten we een vertrouwensrelatie op te bouwen via correcte informatie, degelijke begeleiding en intense samenwerking.  Vrijwilligers worden op een passende manier ingeschakeld in het begeleidingsproces.

In samenspraak bouwen wij aan een aangename en veilige arbeidsomgeving, in eerbied voor iedere collega. We stellen alle middelen ter beschikking van studenten die zich voorbereiden op een job in de zorgsector, zodat zij een stimulerende leeromgeving ervaren.

In overleg met de plaatselijke overheden en lokale zorgactoren werken wij mee aan de uitbouw van de extramurale ouderenzorg en de socio-culturele ontwikkelingen in de gemeente Lille.

Dit alles willen we doen vanuit de Christelijk-ethische spirituele waarden.

terug