Onze visie

De visie, droom van wzc Lindelo wordt visueel voorgesteld door middel van een 'krokus ~ bloembol'

Binnen het 'bloembollenmodel' wordt de kernopdracht weergegeven door middel van het zaad van de vrucht, hierbij wordt de kernopdracht weergegeven; “ouderenzorg”.

Om uit te kunnen groeien tot een mooie vrucht, is het belangrijk dat het zaad ingezaaid wordt in vruchtbare grond.  Kwaliteitsvolle ouderenzorg heeft met andere woorden nood aan 'fundamentele waarden'.  Deze waarden zijn als het ware de bouwstenen of vitamines, die de vruchtbaarheid van de grond bepalen. 

De kernopdracht van Lindelo is ingebed in volgende waarden:

• betrokkenheid: "geëngageerd zijn"
• eerlijkheid en oprechtheid: "gepast, behoorlijk, getrouw, oprecht, echt en volkomen eerlijk"
• menslievendheid: "men groeit in menslievendheid door middel van een welwillende, welgezinde, gulhartige, hartelijke, minzame en voorkomende grondhouding"
• openheid: "duidelijke informatie, opbouwende communicatie en redelijke procedures"
• rechtvaardigheid: "handelen vanuit een overtuiging van menselijke gelijkwaardigheid, met heel veel respect voor de eigen geaardheid van ieder mens"
• respect: "wederzijdse bereidheid om met elkaars mening /overtuiging rekening te houden; de nodige eerbied en ontzag opbrengen voor mens en omgeving"
• verbondenheid: "samenhorigheidsgevoel"