Personeelskader

Het personeelskader is onderverdeeld in 5 departementen, met eigen functie- en taakomschrijvingen.  Elke departementsverantwoordelijke is lid van het directieteam, welke de leiding van het huis waarneemt. (organogram)
We stellen onze 5 verschillende departementen aan u voor:

Algemene directie

De algemeen directeur zorgt ervoor dat niet alleen de vier departementen goed uitgebouwd worden, maar tracht de werking ervan ook op een goede manier onderling op mekaar af te stemmen.  

Departement bewonerszorgen

Het team dat verantwoordelijk is voor de rechtstreekse zorg aan bewoners, heeft één gemeenschappelijk doel voor ogen: namelijk ervoor zorgen dat dit huis een thuis mag worden voor U en/of uw familielid. 

Departement sociale dienst

De sociale dienst verwelkomt de nieuwe bewoner en het verdere onthaal gebeurt in nauwe samenwerking met het diensthoofd van de afdeling waar de bewoner zijn intrek neemt.

Voor persoonlijke gesprekken in moeilijke situaties kan men steeds terecht bij de sociale dienst.  Klachten, voorstellen en opmerkingen worden in dank aanvaard en zo mogelijk opgelost.

Departement administratie, personeel en boekhouding

Wij verzorgen de dagelijkse administratie voor de bewoners, de directie en het personeel.

Tevens wordt van ons verwacht dat we de boekhoudkundige gegevens tijdig verwerken, controleren en dat ook de personeelszaken op een correcte en tijdige wijze verricht worden.

Departement logistieke diensten

De logistieke diensten omvatten:
de dienst interieurverzorging of schoonmaakdienst, het wassalon, de technische dienst, de tuindienst
de hotel- en keukendienst, het economaat, het magazijnbeheer en de goederendistributie.

Iedere dienst heeft zijn eigen specifieke opdracht in ons huis.