Personeelskader

Het personeelskader is onderverdeeld in 3 departementen, met eigen functie- en taakomschrijvingen.  Elke departementsverantwoordelijke is lid van het directieteam, welke de leiding van het huis waarneemt. (organogram)
We stellen onze 3 verschillende departementen aan u voor:

Algemene directie

De algemeen directeur zorgt ervoor dat alle departementen goed uitgebouwd worden en tracht de werking ervan ook op een goede manier onderling op elkaar af te stemmen. Bijkomend behartigen 3 beleidsmedewerkers elk een aparte thematiek:

-Beleidsmedewerker sociale dienst: verwelkoming van nieuwe bewoners

-Beleidsmedewerker kwaliteit, vorming en vrijwilligerswerking: procesmanagment, vormingsbeleid en coördinatie van het vrijwilligersteam.                                               

-Beleidsmedewerker dementie: vorming, advies en actieve medewerking bij 'dementievriendelijke   gemeente'.

Departement bewonerszorgen

Het team dat verantwoordelijk is voor de rechtstreekse zorg aan bewoners, heeft één gemeenschappelijk doel voor ogen: namelijk ervoor zorgen dat dit huis een thuis mag worden voor U en/of uw familielid. 

Departement administratie, personeel en boekhouding

Wij verzorgen de dagelijkse administratie voor de bewoners, de directie en het personeel.

Tevens wordt van ons verwacht dat we de boekhoudkundige gegevens tijdig verwerken, controleren en dat ook de personeelszaken op een correcte en tijdige wijze verricht worden.

Departement logistieke diensten

De logistieke diensten omvatten:
de dienst interieurverzorging of schoonmaakdienst, het wassalon, de technische dienst, de tuindienst
de hotel- en keukendienst, het economaat, het magazijnbeheer en de goederendistributie.

Iedere dienst heeft zijn eigen specifieke opdracht in ons huis.