Zorgvormen

 Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Lindelo is een modern aangepast verzorgingstehuis, gericht op de begeleiding van matig tot zwaar zorgbehoevende ouderen.

Wij trachten een warmmenselijke leef- en woonomgeving aan te bieden aan 150 senioren, waarvan 120 personen met dementie én 30 lichamelijk zorgbehoevenden.

Daarnaast  beschikt Lindelo over 5 kamers kortverblijf waar bewoners gedurende een korte periode kunnen worden opgevangen.

 Vanuit een belevingsgerichte visie bieden wij een deskundige, waardige en integrale begeleiding, met aandacht voor de verderzetting van de eigen leefstijl van de bewoners.

Kortverblijf

De kamers  voor kortverblijf  richten  zich op de tijdelijke opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen.

Gedurende een vooraf vastgestelde periode  kan een oudere in kortverblijf van dezelfde zorg-en dienstverlening genieten als binnen het woonzorgcentrum.

In tegenstelling tot een vast verblijf kan een kortverblijf slechts worden aangevraagd voor een duur van maximum 90 dagen per jaar waarvan maximum 60 dagen opeenvolgend.

Het kortverblijf mag NIET aanzien worden als aanloop tot een definitieve opname in een rusthuis, maar heeft tot doel:

De zorgbehoevende extra ondersteuning te geven op momenten dat dit nodig  is.

De mantelzorger tijdelijk te ontlasten (tijdens een vakantie, bij ziekte, behoefte aan rust, enz);
aangepaste huisvesting, gebruikelijke gezins- en huishoudelijke zorg, hygiënische en verpleegkundige zorg, (re)activering en psychosociale ondersteuning, animatie en sociale netwerkvorming te voorzien;
het aanbieden van crisisopvang.

De dagindeling voor de bewoners van het centrum van kortverblijf sluit aan met deze van de rusthuisbewoners.