Loon- en arbeidsvoorwaarden

Wij willen onze medewerkers een aangename en veilige arbeidsomgeving met werkzekerheid aanbieden met interessante arbeidsvoorwaarden.  Zo bieden we je mogelijkheden om deeltijds te werken zodat je een goede balans kan vinden tussen je werk en je privéleven. 

De verloning is afgestemd op de salarisschalen die gelden in de ziekenhuissector.  Bij het vaststellen van het salaris wordt rekening gehouden met de inhoud van de functie, diploma en de anciënniteit die men heeft in deze functie.

Aanvullend op het maandelijks salaris kan je jaarlijks rekenen op een attractiviteitspremie en een eindejaarspremie.  Na 25 en 35 jaren van trouwe dienst heb je recht op een anciënniteitspremie.

Terug