Beleidsmedewerker dementie - halftijds


Binnen het woonzorgcentrum bevordert de beleidsmedewerker dementie de kwaliteit van leven, wonen en zorg. Hij/zij is het algemeen aanspreekpunt bij vragen omtrent dementie. Via infosessies en vormingspakketten wordt een verhoging van de parate kennis omtrent het ziektebeeld nagestreefd.

Extern dient een actieve rol opgenomen in de lokale gemeenschap en diverse netwerken.

Wij bieden:

 • arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 19 uren/week
 • werkuren zijn in onderling overleg af te stemmen op werk/privé
 • aangename werksfeer en toffe collega's!
 • loon volgens IFIC-barema, categorie 15, rekening houdend met relevante anciënniteit
 • interne en externe opleidingen worden aangemoedigd
 • fietsvergoeding of sociaal abonnement
 • afgesloten fietsenstalling met oplaadpunten
 • private personeelsparking
 • voordelenplatform Benefits@work

Wij vragen:

 •  je dient te beschikken over een diploma verpleegkunde (graduaat of bachelor) OF een diploma dat voorkomt op de lijst personeel voor reactivering (o.a. ergo- of kinésitherapie, logopedie, ...
 • je bent in het bezit van het getuigschrift referentiepersoon dementie of bent bereid dit op korte termijn te volgen.
 • je hebt een uitgesproken interesse voor de ouderenzorg, in het bijzonder rond het thema dementie
 • je bent bereid om sporadisch weekends en/of avonden te werken i.f.v. evenementen rond het thema dementie (o.a. praatcafé dementie, werelddementiedag)
 • je kan op een enthousiasmerende manier informatie overbrengen bij opleidingen, infomomenten, praatcafé, ...  

Interesse?

Per mail: jobs@lindelo.be

Per brief: wzc Lindelo - t.a.v. Smans Maarten - Kerkplein 20 2275 Lille

Stel je kandidaat

Meest recente posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail