Visie & missie

Visie & missie

Onze visie

De visie, droom van wzc Lindelo wordt visueel voorgesteld door middel van een 'krokus ~ bloembol'. 

Binnen het 'bloembollenmodel' wordt de kernopdracht weergegeven door middel van het zaad van de vrucht, hierbij wordt de kernopdracht weergegeven; “ouderenzorg”.

Om uit te kunnen groeien tot een mooie vrucht, is het belangrijk dat het zaad ingezaaid wordt in vruchtbare grond.  Kwaliteitsvolle ouderenzorg heeft met andere woorden nood aan 'fundamentele waarden'.  Deze waarden zijn als het ware de bouwstenen of vitamines, die de vruchtbaarheid van de grond bepalen. ​​​​​​​

De kernopdracht van Lindelo is ingebed in volgende waarden:

  • betrokkenheid: "geëngageerd zijn"
  • eerlijkheid en oprechtheid: "gepast, behoorlijk, getrouw, oprecht, echt en volkomen eerlijk"
  • menslievendheid: "men groeit in menslievendheid door middel van een welwillende, welgezinde, gulhartige, hartelijke, minzame en voorkomende grondhouding"
  • openheid: "duidelijke informatie, opbouwende communicatie en redelijke procedures"
  • rechtvaardigheid: "handelen vanuit een overtuiging van menselijke gelijkwaardigheid, met heel veel respect voor de eigen geaardheid van ieder mens"
  • respect: "wederzijdse bereidheid om met elkaars mening / overtuiging rekening te houden; de nodige eerbied en ontzag opbrengen voor mens en omgeving"
  • verbondenheid: "samenhorigheidsgevoel"

Onze missie

Wij - personeel, directie en bestuur van wzc Lindelo - willen een warm menselijke leef- en woonomgeving aanbieden aan matig tot ernstig zorgbehoevende ouderen uit de regio Kempen.

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners, vanuit een belevingsgerichte visie. Met de familie trachten we een vertrouwensrelatie op te bouwen via correcte informatie, degelijke begeleiding en intense samenwerking. Vrijwilligers worden op een passende manier ingeschakeld in het begeleidingsproces.

In samenspraak bouwen wij aan een aangename en veilige arbeidsomgeving, in eerbied voor iedere collega. We stellen alle middelen ter beschikking van studenten die zich voorbereiden op een job in de zorgsector, zodat zij een stimulerende leeromgeving ervaren.

In overleg met de plaatselijke overheden en lokale zorgactoren werken wij mee aan de uitbouw van de extramurale ouderenzorg en de socio- culturele ontwikkelingen in de gemeente Lille.

Dit alles willen we doen vanuit de christelijk – ethische spirituele waarden.

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail