CERA schenkt woonzorgcentrum Lindelo een diagnose- en behandeltoestel voor slikproblemen


Sinds 1 maart 2022 zet woonzorgcentrum Lindelo extra in op de logopedische begeleiding van haar bewoners. Het opvolgen en verbeteren van de slikgedrag van de bewoners is daar een belangrijk onderdeel van.

Vanuit de logopedische dienst zal het slikgedrag van de huidige en de nieuwe bewoners systematisch opgevolgd worden. Het zorgpersoneel zal in de komende periode extra bijgeschoold worden om de slikproblemen sneller op te sporen en aan te pakken. De logopedist kan dan het onderzoek uitvoeren en een behandeling opstarten.

Om deze aanpak op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren wordt woonzorgcentrum Lindelo extra ondersteund door het steunfonds van CERA. Door deze subsidie is het mogelijk gemaakt om een “IOPI-systeem” aan te kopen, waardoor de diagnostiek en de behandeling van slikproblemen efficiënt kan verlopen. CERA schenkt het “IOPI-toestel” en een bijhorende laptop voor de verwerking van de testresultaten en voor de instructies van de oefensessies.

Stel je kandidaat

Meest recente posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail