๐ŸŽƒ๐Ÿ‚Pompoentijd in Lindelo ๐Ÿ‚๐ŸŽƒ


๐ŸŽƒ๐Ÿ•ท️๐ŸŒ• Halloween nadert, en in Lindelo gaan we helemaal in de sfeer op!
Dit keer organiseerden we een wedstrijd: het gewicht raden van onze reusachtige pompoen. ๐Ÿค”

Met spannende gokjes van personeel, bewoners en familieleden werd de inzet verhoogd. En het juiste gewicht? 15,9 kg! En de winnaar.... die raadde het op een haar na: 15,8 kg. ๐Ÿคฏ

De gelukkige winnaar gaat naar huis met de gigantische pompoen en een heerlijke verrassing: een chocolade pompoentje gevuld met herfstpralines. ๐Ÿซ๐Ÿ

Deze activiteit bracht zoveel plezier en interactie tussen ons allemaal. Het is geweldig om samen de magie van het seizoen te beleven. ๐Ÿ‘ป๐Ÿ‚ 

Pompoenweging Lindelo
Pompoenweging Lindelo

Stel je kandidaat

Meest recente posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail