Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum

Een warme omgeving

Woonzorgcentrum Lindelo is een modern aangepast verzorgingstehuis, gericht op de begeleiding van matig tot zwaar zorgbehoevende ouderen.
Wij trachten een warmmenselijke leef- en woonomgeving aan te bieden aan 150 senioren, waarvan 120 personen met dementie én 30 lichamelijk zorgbehoevenden.

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Woonzorgcentrum Lindelo

Wij bieden een deskundige en waardige integrale begeleiding, met aandacht voor de voortzetting van de eigen leefstijl van de bewoners. Heeft u vragen?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail